Verschillende onderdelen van begeleiding

Verschillende onderdelen van begeleiding

Toetstrainingen

  • Cito-toetstraining: Vaak vertonen kinderen op school een uitval op Cito-toetsen. Om dit te verhelpen biedt Les Verder Cito-toetstrainingen aan. Tijdens deze training raken kinderen bekend met de Cito-vraagstellingen. (Cito-toetstrainingen gelden voor leerlingen uit groep 3 t/m groep 8).
  • Entree-toetstraining: De kinderen worden tijdens deze training goed voorbereid op deze toets. (De Entree-toetstraining is voor leerlingen uit groep 5, 6 en 7).
  • Nio-toetstraining: Het oefenen van de verschillende categorieën binnen deze toets werkt effectief voor kinderen.

Faalangsttraining
Door faalangst kunnen kinderen blokkeren in hun leerprocessen. Tijdens deze training worden leerlingen gericht begeleid en gemotiveerd om hun angsten te overwinnen. Vanuit succeservaringen en zelfvertrouwen kan een leerling zijn kwaliteiten weer benutten.

Beelddenktraining
logo coach elvira 2Beelddenkers leren vanuit beelden en hebben vaak moeite met het automatiseren van nieuwe lesstof. Tijdens deze training worden er verschillende leerstrategieën aangeleerd zodat een beelddenker tot leren komt. Vanuit erkenning en aanmoediging wordt de juiste begeleiding gegeven. Bij Les Verder wordt er gewerkt vanuit de methode ‘Ik leer anders’. Deze leertechniek werkt effectief bij leerproblemen, beelddenken, dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme, hoogbegaafd en hoogsensitief.

Begeleiding voor meer- en hoogbegaafde kinderen
Meer- en hoogbegaafde kinderen leren meestal vanuit het geheel en slaan hierdoor bepaalde leerstukken over. De manier waarop de lesstof op school wordt aangeboden sluit niet altijd aan bij hun leer- en denkstrategieën. Les Verder biedt meer- en hoogbegaafde kinderen een duidelijke leerstructuur aan. Op deze manier leren deze kinderen de schoolse vaardigheden op een speelse manier. Tevens worden meer- en hoogbegaafde leerlingen uitgedaagd binnen hun eigen ontwikkelingsniveau.

Begeleiding voor hoogsensitieve kinderen
Hoogsensitieve kinderen, ook wel nieuwetijdskinderen genoemd, worden vaak niet begrepen. Hierdoor kunnen ze onzeker worden en komen hun kwaliteiten niet altijd tot bloei. Les Verder biedt deze kinderen gerichte begeleiding in de vorm van begrip, vertrouwen, erkenning en acceptatie, zodat hoogsensitieve kinderen zichzelf kunnen zijn en vanuit deze basis zich verder kunnen ontwikkelen.

Begeleiding bij schrijfproblemen
Vanuit motorische remedial teaching oefenen we bij Les Verder met verschillende schrijftechnieken. Kinderen kunnen op deze manier hun schrijfmotoriek en handschrift goed ontwikkelen.

NT2-begeleiding (Nederlands als Tweede Taal)
Voor kinderen en jongeren die Nederlands als tweede taal hebben geleerd, biedt Les Verder NT2-begeleiding. De Nederlandse taal wordt aangeleerd via meerdere leertechnieken. De begeleiding verloopt via privéles of kleine groepsles.

Brugklasbegeleiding
De overgang naar het voorgezet onderwijs is voor vele kinderen een grote stap. Les Verder geeft begeleiding om deze leerlingen binnen hun eigen ontwikkeling te ondersteunen. Door continuïteit te bieden krijgen brugklassers weer structuur en overzicht over hun leertaken. Deze begeleiding bestaat zowel uit bijles (individuele leerlingbegeleiding) als huiswerkbegeleiding (in groeps-verband).

Puberbegeleiding
Pubers ondergaan verschillende ontwikkelingen; hierdoor kunnen ze behoorlijk van slag raken. Dit kan een negatief effect geven op de leerresultaten van pubers. Les Verder biedt pubers specifieke begeleiding binnen hun eigen ontwikkeling. Door het bieden van gerichte aandacht, concentratie, duidelijkheid en motivatie kan een puber weer verder groeien in zijn/haar leerprocessen. Deze begeleiding vindt plaats in de vorm van bijles of huiswerkbegeleiding.

Spaanse les voor kinderen en jongeren 
Leuk om deze mooie taal erbij te leren. Hoe jonger men een taal leert, hoe makkelijker het gaat. Bij Les Verder wordt de Spaanse taal op een veelzijdige en levendige manier aangeleerd. Het volgen van Spaanse les verloopt via privéles of kleine groepsles.

Spaanse les en Engelse les voor volwassenen
Les Verder geeft ook Spaanse en Engelse les aan volwassenen. Deze lessen worden op maat aangeboden. Het volgen van Spaanse les of Engelse les verloopt via privéles of kleine groepsles.

Franse les voor volwassenen
Les Verder geeft ook Franse les aan volwassenen. Deze lessen worden ook op maat aangeboden. Het volgen van Franse les verloopt via kleine groepslessen.