Over Les Verder

Het ontstaan van Les Verder
In de maatschappij waarin we leven is de vraag naar individuele leerlingbegeleiding op maat de laatste jaren toegenomen. Dit is ontstaan vanuit meerdere factoren:

  • De leerdoelen binnen het onderwijs zijn verhoogd.
  • De wet op passend onderwijs die in augustus 2014 is ingevoerd.
  • Door bezuinigingen op remedial teaching binnen het onderwijs.
  • Ouders hebben een volle agenda. Hierdoor hebben ze niet altijd de gewenste tijd om hun kinderen met extra huiswerk of specifieke leervragen te helpen.
  • In onze huidige tijd leven er vele nieuwetijdskinderen. Dit zijn dikwijls hoogsensitieve kinderen die vaak behoefte hebben aan individuele leerlingbegeleiding.

Vanuit deze ontwikkelingen is het bedrijf Les Verder ontstaan.

Les Verder website 027

De naam Les Verder
Leren is een continu proces en door motivatie, herhaling en de juiste lesbegeleiding komt men verder. Met veel inspiratie en enthousiasme wil Les Verder kinderen en pubers/jongeren blijven motiveren in hun leerprocessen, zodat zij door de Lessen Verder komen.

logo

Bij Les Verder leren we vanuit zelfvertrouwen en talenten
Elk kind wil wel leren, maar weet vaak niet hoe het bepaalde taken moet aanpakken.
“Er komt niet uit wat erin zit”. Les Verder biedt kinderen specifieke begeleiding en leertechnieken aan. Door concentratie, acceptatie en zelfvertrouwen te creëren kunnen kinderen weer tot succeservaringen komen. Vanuit die gezonde basis vinden kinderen leren vaak weer leuk en kunnen zij hun kwaliteiten ontwikkelen.