Even voorstellen

image001Sinds 2004 is Elvira van der Goes lerende en werkzaam binnen het onderwijs met als specialisatie; individuele leerlingbegeleiding. Al snel merkte zij dat dit werk haar passie is. Zij vindt het bijzonder dat zij kinderen kan helpen bij verschillende leerprocessen. Zij heeft meerdere jaren Spaanse les gegeven aan meer- en hoogbegaafde leerlingen op verschillende basisscholen.

In 2010 heeft Elvira met goed gevolg de HBO voor docent basisonderwijs afgerond.
Met als gevolgde minors:

  • MRT (Motorische Remedial Teaching) gespecialiseerd in schrijfproblemen.
  • VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) gespecialiseerd in de begeleiding van jonge kinderen met een taalachterstand (NT2 Nederlands als Tweede Taal).

Als afstudeeropdracht:

  • Het opzetten van een plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Als docent, remedial teacher, kindercoach en huiswerkbegeleidster heeft Elvira de afgelopen jaren werkervaring opgedaan. In die periode heeft zij positieve resultaten kunnen boeken in de begeleiding van kinderen met leerproblemen. Zij kan zich makkelijk inleven in de leersituaties van kinderen en stelt de leerling centraal. Zo weet zij de juiste aandacht en begeleiding te geven.

logo coach elviraZij is gecertificeerd coach voor de leermethode ‘Ik leer anders’. Deze leertechniek werkt effectief bij leerproblemen, beelddenken, dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme, hoogbegaafd en hoogsensitief.

De onderwijsbranche is een dynamische wereld met vele veranderingen. Hierdoor blijft Elvira zich regelmatig bijscholen om up to date te blijven.

Les Verder website 012