Bijles in het Westland en het Wateringse Veld

Bijles in het Westland en het Wateringse Veld

Bijles (individuele leerlingbegeleiding)
Wanneer kinderen of pubers/jongeren een bepaalde mate van leerachterstand hebben, is bijles van toepassing. Door middel van gerichte begeleiding, concentratie en herhaling van de lesstof wordt de leerachterstand verkleind of ingehaald. De inhoud van de bijlessen komt inhoudelijk overeen met het reguliere onderwijs. De begeleiding sluit bij voorbaat aan op de lesmethode van school. Deze lessen worden per leerling op maat aangeboden. Les Verder stemt het coachingstraject af op de leerbehoefte van het kind. Het plezier in leren wordt gestimuleerd. Binnen een bijlesuur kunnen er meerdere vakken behandeld worden. In het algemeen zijn de bijlessen individueel. Indien gewenst kunnen ook twee leerlingen tegelijk bijles krijgen.

Les Verder website 035

De begeleiding vindt plaats:

  • In de praktijkruimte, op school en eventueel bij u thuis.
  • Zowel binnen en buiten schoolvakanties.