Welkom bij Les Verder
Het plezier in leren bevorderen
Begeleiding van meerdere onderdelen mogelijk tijdens één bijlesuur
Begeleiding in de praktijkruimte en eventueel bij u thuis
Wat doet Les Verder?

Lesbegeleiding in de vorm van bijles (individuele leerlingbegeleiding), trainingen en huiswerkbegeleiding.

Voor wie?
Voor kinderen en pubers/jongeren van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs met specifieke leervragen, leerachterstanden of leerproblemen.

Missie
De missie van Les Verder is om vanuit didactische vakkennis kinderen en pubers/jongeren zo goed mogelijk te begeleiden, zodat zij hun leerdoelen kunnen bereiken. Vanuit pedagogisch inzicht en enthousiasme kinderen begeleiden in hun eigen ontwikkelingsproces. Tevens lessen op maat aanbieden in samenspraak met ouders en scholen.

Visie
Vanuit de visie van Les Verder is ieder kind uniek en kan elk kind groeien in zijn eigen leerproces. Hierbij richt Les Verder zich op de specifieke leerbehoeften van de leerling. Tevens wordt er bij Les Verder vanuit nature een menselijke verbinding met de leerling gemaakt. Hierdoor voelt de leerling zich eerder op zijn gemak en kan vanuit die vertrouwensbasis leren op zijn eigen niveau.

Les Verder biedt ondersteuning op het gebied van:
 • Rekenen/wiskunde
 • Technisch en begrijpend lezen
 • Spelling
 • Taalontwikkeling
 • Schrijven
 • Zaakvakken
 • Cito-toets, Entree-toets, Nio-toets
 • Faalangst, beelddenken, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD, ADD
 • NT2 (Nederlands als Tweede Taal)
 • Brugklassers en pubers
 • Huiswerk en studievaardigheden
 • Spaans / Engels / Frans (ook voor volwassenen)

fotos Les Verder Mobiel 1816