Remedial teaching, Huiswerk en Sociaal-emotionele ontwikkeling

Remedial teaching, Huiswerk en Sociaal-emotionele ontwikkeling

De afgelopen jaren heeft Elvira mijn drie kinderen op hun scholen intensief begeleid.

De jongste heeft zij vanuit remedial teaching door de basisschool heen geholpen. Het niveau van zijn begrijpend lezen is aanzienlijk verhoogd.

Elvira heeft mijn oudste twee kinderen begeleid vanuit het speciaal onderwijs naar het reguliere middelbare onderwijs (Havo). Wekelijks werkte zij samen met mijn kinderen aan het plannen en organiseren van hun schoolopdrachten. Door haar verschillende leerstrategieën gingen mijn kinderen effectiever leren.

Het was heel fijn dat Elvira ook veel aandacht heeft besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn kinderen. De kinderen hebben nu minder last van prikkels en hun zelfvertrouwen is zichtbaar toegenomen.

Wij zijn Elvira heel dankbaar voor haar goede en liefdevolle begeleiding.