Cursus Frans – Beginners

Cursus Frans - Beginners

Ik heb vanaf september Franse les gevolgd. We gingen meestal een stuk tekst voorlezen en vertalen, we leerden vele nieuwe woorden. De grammatica leerden we via oefeningen. De luistertoetsen waren wel eens moeilijk, maar ik heb er veel van geleerd. Ook hadden we af en toe een gesprek met elkaar in het Frans. Soms deden we een Frans kwartetspel met elkaar.

Ik vond het leuk om Franse les te krijgen van Les Verder. Het heeft veel nut gehad, want ik kan nu korte gesprekken beginnen.

Het was top!!!

Cursist N. (16 jaar)